c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historiska föreningen

Historiska föreningen grundades år 1914 i Helsingfors. Föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning.

Historiska föreningen har idag över 370 medlemmar. Föreningen välkomnar alla historieintresserade att ansluta sig som medlem. Historiska föreningens programaftnar är öppna för allmänheten.

År 1916 började man i föreningens krets utge Historisk Tidskrift för FinlandTidskriften utkommer år 2017 med sin 102:e årgång.

Föreningen är medlem av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland.

Historiska föreningen på Facebook

Historisk Tidskrift för Finland på Facebook

Historisk Tidskrift för Finland digitalt 

Aktuellt

7.3.2017

25.4.2017 Kvällsseminarium: Sjukdom och skönhet. Den kvinnliga kroppens kulturhistoria FÖRÄNDRING AV DATUM OCH PLATS

Historiska föreningen inbjuder till kvällsseminarium om den kvinnliga kroppens kulturhistoria »

7.3.2017

5.4.2017 Besök och föredragsafton på Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket efter renoveringen   Historiska föreningen inbjuder till »

7.3.2017

30.3.2017 Vårmöte med föredrag av Johanna Ilmakunnas "De flitiga och sysslolösa"

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen 30 mars 2017 kl...

> Visa nyhetsarkivet