c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historiska föreningen

Historiska föreningen grundades år 1914 i Helsingfors. Föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning.

Historiska föreningen har idag över 370 medlemmar. Föreningen välkomnar alla historieintresserade att ansluta sig som medlem. Historiska föreningens programaftnar är öppna för allmänheten.

År 1916 började man i föreningens krets utge Historisk Tidskrift för FinlandTidskriften utkommer år 2017 med sin 102:e årgång.

Föreningen är medlem av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland.

Historiska föreningen på Facebook

Historisk Tidskrift för Finland på Facebook

Historisk Tidskrift för Finland digitalt 

Aktuellt

14.2.2017

Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland

Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland   Historisk Tidskrift för Finland »

22.1.2017

9.2.2017 Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz-pris till docent Jessica Parland-von Essen

Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris Källor och moln Historievetenskapen och den »

22.1.2017

11.2.2017 Finska historiedagarna XVIII i Lahtis 2017

11.2.2017: Finska historiedagarna XVIII i Lahtis 2017 1917–2017: Seklet som byggde »

> Visa nyhetsarkivet