c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historiska föreningen

Historiska föreningen grundades år 1914 i Helsingfors. Föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning.

Historiska föreningen har idag över 370 medlemmar. Föreningen välkomnar alla historieintresserade att ansluta sig som medlem. Historiska föreningens programaftnar är öppna för allmänheten.

År 1916 började man i föreningens krets utge Historisk Tidskrift för FinlandTidskriften utkommer år 2016 med sin 101:e årgång.

Föreningen är medlem av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland.

Historiska föreningen på Facebook

Historisk Tidskrift för Finland på Facebook

Historisk Tidskrift för Finland digitalt 

Aktuellt

27.10.2016

14.12.2016 Utställning: Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet Synvinkel: Sverige, Norge, Danmark och Island

Historiska föreningen inbjuder till utställningsbesök på Riksarkivet: Pro Finlandia – »

27.10.2016

2.12.2016 Det femte Jarl Gallén-priset: Prisutdelning och föredrag av pristagaren

Det femte Jarl Gallén-priset Historiska föreningens medlemmar hälsas välkomna till »

27.10.2016

17.11.2016 Höstmöte och föredragsafton: "Slavhandel och slaveri under svensk flagg"

Höstmöte och föredragsafton Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt »

> Visa nyhetsarkivet