Bli medlem i Historiska föreningen

Historiska föreningen hälsar alla historieintresserade att ansluta sig som medlemmar.

Historiska föreningen arrangerar olika slag av program för historieintresserade på svenska. Föreningens föredragsaftnar och seminarier är öppna för alla, men bl.a. privatguidade museibesök, studiebesök och resor med skräddarsytt historieprogram är endast tillgängliga för medlemmar.

Medlemskap ger som en betydande förmån dessutom en prenumeration på Historisk Tidskrift för Finland, en av de ledande facktidskrifterna i historia i Norden.

De medlemmar som så önskar får regelbundet information om Historiska föreningens programaftnar, seminarier och annan verksamhet genom medlemscirkulär per post och e-post.

Den årliga medlemsavgiften är

  • 50 euro för ordinarie medlem
  • 25 euro för studerande
  • 20 euro för medlem av samma hushåll (inkluderar inte Historisk Tidskrift för Finland)
  • 50 euro i utlandet.

En aktiv medlem kan bli ständig medlem mot en engångsavgift som
motsvarar minst 15 ordinarie årsavgifter.

För adressförändringar, kontakta föreningen per medlemsblankett.

I vår registerbeskrivning berättar vi om hurdana personuppgifter vi samlar in, hur, varför, vad vi använder dem till och hur vi bevarar dem.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer