Gösta Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris utdelas till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.

Priset utdelas ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz fond som förvaltas av Historiska föreningen.

Historiska föreningen kan också tack vare av föreningens mångåriga aktiva medlem professor emeritus Gösta Mickwitz (1917–2003) donation ordna regelbundet ett vetenskapligt seminarium.

Läs om de senaste pristagarna

Alla pristagare

  • 2022: Samfundet Ehrensvärd rf för samfundets värdefulla arbete med att sprida kunskap om Sveaborg och dess historia. 
  • 2019: professor emeritus Nils Erik Villstrand, för hans livsgärning som forskare och akademisk lärare samt för hans författarskap kring Finlands och Sveriges gemensamma historia.
  • 2017: forskaren i 1700-talshistoria och informationsspecialisten Jessica Parland-von Essen, för sitt arbete med digitala verktyg och källor, öppen data samt digitala forskningsmetoder inom historievetenskapen.
  • 2014: Helsingfors stadsmuseum, för de insatser som museet under de senaste åren har gjort för att mångsidigt och med ett sinne för nya idéer genomföra sin uppgift att för ut kunskap om Helsingfors historia till allmänheten.
  • 2013: docent Panu Pulma, för hans insatser inom historieforskningen kring många av samhällets utsatta grupper.
  • 2011: journalisten och författaren John Chrispinsson, för dennes historiska verk Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år (2011).
  • 2009: fil. dr Ann-Catrin Östman, för sin gärning som historiker, och då med speciell hänvisning till artikeln ”Bonden” i antologin Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840-1940 (red. J. Lorenzen & C. Ekenstam, Gidlunds 2006).
  • 2007: fil.lic. Henry Rask.
  • 2005: Ph.D., cand.mag. Niels Kayser Nielsen.
  • 2003: pol. dr Susanna Fellman.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer