Om Historiska föreningen

Historiska föreningen är en förening för historiker och historieintresserad allmänhet i Finland. Föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning. 

Historiska föreningen grundades 1914 i Helsingfors. Idag har föreningen omkring 300 medlemmar. Föreningen välkomnar alla historieintresserade att ansluta sig som medlem. 

Av Historiska föreningens program är föredragsaftnar och seminarier öppna för alla och behandlar aktuella frågor inom historisk forskning och historieundervisningen. Föreningens medlemsförmåner omfattar därutöver aktiviteter så som museibesök, studiebesök, exkursioner och resor. Historiska föreningen delar också ut Gösta Mickwitz pris och Gunnar Mickwitz pris.

Historiska föreningen är ansvarig utgivare för Historisk Tidskrift för Finland, Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska. Tidskriften, som utkommit sedan 1916, är en kollegialt granskad, vetenskaplig tidskriften med prenumeranter i hemlandet och Norden.

Föreningens medlemmar erhåller Historisk Tidskrift för Finland som medlemsförmån

Historiska föreningen är medlem av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland

Välkommen att bli medlem i Historiska föreningen!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer