Fonder och priser

Historiska föreningen förvaltar två egna fonder, Gunnar Mickwitz fond och Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz fond. Ur fonderna delar Historiska föreningen ut två olika pris.

Föreningen utdelar årligen Gunnar Mickwitz pris till en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.

Gunnar Mickwitz pris delas ut ur den äldre av Historiska föreningens fonder, Gunnar Mickwitz fond. Fonden är instiftad till minne av föreningens vice ordförande Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget.

Gösta Mickwitz pris instiftades år 2001 och premierar en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.

Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz fond bekostar utöver Gösta Mickwitz pris även ett regelbundet återkommande öppet evenemang, Gösta Mickwitz seminarium, som behandlar något aktuellt historiskt eller ekonomisk historiskt ämne.

Läs mer om pristagarna av Gunnar Mickwitz pris och Gösta Mickwitz pris!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer