Styrelsen

Historiska föreningens verksamhet leds av föreningens styrelse. Du hittar styrelsens kontaktuppgifter på sidan Kontaktuppgifter.

Ordförande

Fil.dr. Julia Dahlberg
Mandatperiod: 1.1.2024-­31.12.2024.

Vice ordförande

Fil.mag. Magdalena af Hällström
Mandatperiod: 1.1.2023–31.12.2024.

Ekonom

Fil.mag. Sebastian Lindberg
Mandatperiod: 1.1.2024-­31.12.2024.

Sekreterare

Fil.stud. Alexander Karlman
Mandatperiod 1.1.2024-31.12.2025.

Övriga styrelseledamöter

  • fil.mag. Martin Pettersson – mandatperiod: 1.1.2024-31.12.2025
  • fil.mag. Anna Wilhelmson – mandatperiod: 1.1.2023-­31.12.2024.
  • fil.mag. Anna Öhman – mandatperiod: 1.1.2024-­31.12.2025.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer