Historiska föreningen

Historiska föreningen är en förening för historiker och historieintresserade i Finland. Föreningen arrangerar föredragsaftnar, seminarier, resor och annat historieprogram. Föreningen har över 300 medlemmar. 

Historiska föreningen är ansvarig utgivare för Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska, Historisk Tidskrift för Finland. Föreningens medlemmar får tidskriften hem som medlemsförmån. 

Läs mer om oss och bli medlem

Nyheter

Gunnar Mickwitz pris

Viktig information till medlemmarna:

Historiska föreningens verksamhetsberättelse 2022

Mera nyheter

Historiska Föreningen på Facebook

Cover for Historiska föreningen
616
Historiska föreningen

Historiska föreningen

Historiska föreningen är ett svenskspråkigt forum för historieforskare, historiestuderande och den historieintresserade allmänheten i Finland.

Mer på vårt Facebook-konto

Evenemang

Vårmöte och föredrag

Artikelworkshop med HTF och HLS

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer