Program

Historiska föreningen arrangerar bland annat föredragsaftnar och seminarier som är öppna för alla och behandlar aktuella frågor inom historisk forskning och historieundervisningen.

Föreningen ordnar dessutom övriga slags evenemang för sina medlemmar såsom museibesök, studiebesök, exkursioner och resor. Bli medlem, så kan du delta på alla program!

Vår- och höstmöten återföljs i regel av aktuella föredrag.

Se fastställda kommande programpunkter och tidigare program i evenemangskalendern.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer