Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Gustav Penttinen

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 31:a Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Gustav Penttinen för magisteravhandlingen Lost at the Fountain of Youth: The historical references and allusions of Sid Meier’s Civilization VI. Prissumman är 1 000 euro.

Gustav Penttinen undersöker i sin avhandling kommersiellt historiebruk och populär historieskrivning i det digitala strategispelet Civilization VI (2016). Spelet, som uppnått stor popularitet, går ut på att skapa och styra ett framgångsrikt imperium i en fiktiv historisk miljö. Genom att analysera en samling citat som i spelets värld tillskrivs verkliga historiska personer, diskuterar Penttinen vilka historiska aktörer och grupper som på det här sättet får sin röst hörd när historiska fakta förvandlas till en kommersiellt säljbar produkt med ett underhållande syfte. Arbetet tangerar flera frågor som gäller populärhistoria, global inklusivitet i historiesynen, nationalism och historiebruk i underhållningsprodukter.

I sin prismotivering framhäver Historiska föreningens priskommitté att Penttinen med sin avhandling visar prov på ett innovativt grepp samt en förmåga att sammanställa och redovisa ett tidigare odokumenterat forskningsmaterial. Arbetet erbjuder därtill en insiktsfull granskning av hur speldesign kan tillämpa historiskt grundmaterial för egna historiserande syften samt en nyttig dekonstruktion av den populärhistoria som underhållningsbranschen producerar.

Gunnar Mickwitz pris

Historiska föreningen stiftade 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led. Priset utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu (numera magistersavhandling) vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.”

Gunnar Mickwitz pris utdelades första gången 1992.

Priskommittén 2023 har bestått av professor Henrik Meinander, FM Magnus Rask och FM Anna Öhman.

Ytterligare information genom Historiska föreningens ordförande Julia Dahlberg (julia.dahlberg@oulu.fi, tfn. 0400 645 403).

Avhandlingen finns tillgängligt i sin helhet i Helsingfors universitets databas Helda: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202210273723

Mer om Gunnar Mickwitz fond och priset på adressen: https://historiskaforeningen.fi/fonder-och-priser/gunnar-mickwitz-pris/

Bild: Gustav Penttinen och Helsingfors universitet kansler Kaarle Hämeri som överräckte priset vid en ceremoni den 16 januari 2024.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer