Gösta Mickwitz pris 2011 till John Chrispinsson

Historiska förningen har beslutat ge Gösta Mickwitz pris 2011 till den svenske journalisten och författaren John Chrispinsson för dennes nyutkomna historiska verk Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år (Norstedts 2011).

Boken är en populär framställning om Sveriges historia som betonar att Sverige en gång sträckt sig ända till Karelen. Chrispinsson gör med sin bok ett kraftigt ställningstagande i en tid då historieundervisningen i skolorna minskat och blivit ensidigare i både Sverige och Finland.

Historieämnets roll i skolorna debatteras i dag och John Chrispinsson bidrar med sin bok till att upprätthålla ett levande intresse för historia. Chrispinsson har djärvt vågat ta sig an ett vittomfattande tema i både tid och rum, hela det svenska väldet under tusen år.

Ur ett östersjöperspektiv betraktar Chrispinsson Sveriges och Finlands gemensamma historia, och belyser samband vilka ofta blivit bortglömda av historieforskningen. Han berättar på ett fascinerande och medryckande om svenskar i olika delar av östersjöområdet, i Åbo, Viborg, Nyen, S:t Petersburg, Riga, Tallinn, Dorpat och Hapsal.

Historiska föreningen i Finland har med medel, som dels donerats och dels testamenterats till föreningen av professor Gösta Mickwitz inrättat ”Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap” och ur fondens avkastning beslutat utdela ett pris som bär framlidne professor Gösta Mickwitz namn.

Detta pris är avsett att utdelas vid återkommande Gösta Mickwitz-seminarier för en förtjänstfull vetenskapligt arbete i ekonomisk historia eller historia.

Det första priset utdelades 2003 och tidigare pristagare är docent Susanna Fellman, lektor Niels Kayser-Nielsen, FL Henry Rask, FD Ann-Catrin Östman.

I stadgarna för Gösta Mickwitz pris står det att priset utdelas ”till en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.”

Prisnämnden, har bestått av FD Aapo Roselius (ordf.), docent Lars-Folke Landgrén, FM Anna Finnilä, FL Rainer Knapas och FD Ann-Catrin Östman. Prissumman är 2000 €.

Priset utdelas under det femte Gösta Mickwitz-seminariet lördagen 12.11 på Vetenskapernas hus i Helsingfors (Kyrkogatan 6).

Läs mer om Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz fond och Gösta Mickwitz pris.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer