”1914: Det stora brytningsåret” – Finska historiedagarna 8.2.2014

De Finska historiedagarna XV hålls i Lahtis 8.2.2014. I år går det svenska programmet under rubriken ”1914: Det stora brytningsåret”. Talarna är denna gång:

FD Annette Forsén: Tyskland och Finland 1914

FD Anders Ahlbäck: Unga arga män: Jägarrörelsen och ny manlighet 1914

Professor Matti Klinge: Pessimism och aktivism inför det stora kriget

FD Kristina Ranki: År 1914 ur general Gustaf Mannerheims perspektiv

Professor Torbjörn Nilsson: Gustaf V:s borggårdstal som historisk vändpunkt i Sveriges historia

Docent Peter Stadius: Det nordiska trekungamötet i Malmö 1914 och neutralitetspolitiken

Anmälan senast 3.2 till Sophie Holm per e-post: sophie.holm@helsinki.fi, tfn 040-5472712.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer