Artikelworkshop med HTF och HLS

Vill du öva på att skriva vetenskapliga artiklar? Vill du få sporrande handledning och stöd med att avgränsa och konstruera en bra artikel? Har du en bra artikelidé och behöver liten skjuts för att sätta i gång?

Den vetenskapliga artikeln är en helt egen genre och kräver en annan sorts arbete med avgränsning och exakthet i artikelns syfte, material och metoder än arbetet med en monografi som ger skribenten mera utrymme för att bygga upp sin undersökning, teckna bakgrund och belysa frågor från olika perspektiv. Liksom med alla sorters texter kräver det övning att lära sig bemästra artikelformatet som i dag är så väsentligt inom det vetenskapliga fältet.

Historisk tidskrift för Finland och Svenska litteratursällskapets årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier inbjuder doktorander och nydisputerade doktorer i historia till en serie workshopar om att skriva vetenskapliga artiklar våren 2024.

Workshopprogrammet omfattar en träff i Helsingfors, en i Åbo och en på Zoom. Under de tre träffarna får du verktyg och inspiration samt hjälp att komma i gång och utveckla en artikel. Vi bekostar resor från Åbo respektive Helsingfors och strävar efter att ersätta också resor från andra orter i Finland samt bjuder på lunch och eftermiddagskaffe eller te.

Träffarna är 22.3 i Helsingfors, 5.4 på Zoom, 26.4 i Åbo.

Programmet består av diskussioner, föreläsningar, eget skrivande och respons samt umgänge:

 • Professor Charlotta Wolff (TY) och docent Jani Marjanen (HU) föreläser om den vetenskapliga artikelns format och innehåll, och om hur man arbetar i det korta formatet.
 • HTF och HLS presenterar sig. Redaktörerna berättar om vad som händer med artiklarna efter att du lämnat in ditt manuskript och om vilka olika typer av texter som publiceras i tidskrifterna.
 • Deltagarna presenterar egna och diskuterar varandras artikelidéer, utkast och textversioner tillsammans med tidskrifternas representanter som är erfarna skribenter.
 • Umgänge: lär känna och umgås med andra doktorander och doktorer på historieforskningens fält i Finland.

Programmet ordnas på svenska och för att delta bör du kunna skriva en artikel på svenska. Du kan vara doktorand vid eller disputerad från Helsingfors universitet, Åbo Akademi eller från något annat universitet.

Syftet med workshopen är att öva deltagarna i hantverket att skriva vetenskapliga artiklar på svenska och på så sätt stödja en återväxt av skribenter för bland annat HTF och HLS.

Anmäl dig

Anmäl dig genom detta formulär senast den 29 februari 2024.

Har du frågor?

Kontakta henrika.tandefelt@helsinki.fi.

Förhandsuppgift

Skriv ett artikelabstrakt på 300–400 ord senast den 13 mars 2024.

OBS! Du lämnar in din fil här (det är en Dropbox-mapp). Om du stöter på problem med att ladda upp filen kan du kontakta julia.dahlberg@oulu.fi.

I abstraktet berättar du vad det tänkta syftet med artikeln är, vilken slags frågor du ämnar ställa, vilket källmaterial du ska bygga på och hur. Berätta också något om forskningsfältet, centrala verk, begrepp och teoribildning som du förhåller dig till.

Abstraktet är en vägkarta för dig själv inför ditt fortsatta artikelarbete, och för oss andra som ska diskutera dina planer, möjligheter och val. Kom ihåg att inte bara skriva en lång bakgrund, utan försök säga något kort om var, hur, varför.

Program

Fredag 22.3 klockan 11–17 på SLS (Riddaregatan 5), Helsingfors:

 • välkomstord
 • HTF och HLS presenteras (Johanna Wassholm och Jens Grandell)
 • salladslunch på SLS
 • deltagarna presenterar sina artikelidéer, diskussion
 • kaffe/te
 • Charlotta Wolff: Att skriva en vetenskaplig artikel: struktur, argumentering och stil
 • avslutning: uppdrag till följande gång

Träff på Zoom 5.4. klockan 9–14:

 • introduktion
 • indelning i grupper och deltagarnas smågruppsdiskussion om artikelutkast 
 • skrivuppgift, pauser och lunchpaus
 • uppgift till nästa gång

Träff 26.4 klockan 11–17, Åbo Akademi (Arken, Goethe RK-L104, Fabriksgatan 2):

 • Jani Marjanen: Att skriva i det korta formatet: arbetsprocess och avgränsning
 • paneldiskussion: att skriva recensioner
 • program med deltagarnas eget arbete

Bild: Sportjournalisten Lauri ”Tahko” Pihkala 1932, Museiverket / Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer