Besök

Donnerska residenset

Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till ett besök i det Donnerska residenset (Norra kajen 12 A), tisdagen 24 oktober 2023 kl. 17.00. Samling utanför ytterdörren.

Släkten Donner kom till Finland i slutet av 1600-talet och etablerade sig inom handel och sjöfart i Österbotten. En del av släkten bosatte sig sedermera i Helsingfors där professorn och senatorn Otto Donner lät uppföra ett ståtligt hus i nyrenässans på Norra kajen.

I huset har sedermera sex generationer av släkten Donner levt och verkat, bland dem aktivisten och filologen Kai Donner samt författaren, filmskaparen och politikern Jörn Donner. Idag är familjens våning ett residens för personer verksamma inom kultur och vetenskap. Under besöket träffar vi Rafael Donner som visar residenset och berättar om huset och dess historia samt om sin far Jörn Donner.

Välkommen!

Bild: Norra kajen 12 och 14, 1891, foto: Nils Jakob Wasastjerna. Helsingfors stadsmuseum / Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer