Besök i Cygnæi galleri 15.4.2010

Historiska föreningen inbjuder till programkväll torsdagen den 15 april 2010 kl. 17.00 med ett besök i Cygnæi galleri (Brunnsparken, Kalliolinnavägen 8). Följ med på en guidad rundvandring bland målningar och skulpturer av finländska 1800-talskonstnärer. Förhandsanmälningar ombedes senast torsdagen den 8 april till Pia Asp per e-post pia.asp(AT)sls.fi eller telefon 050-355 6730. Museibesöket är gratis för föreningens medlemmar.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer