Besök på Nationalmuseums utställning Annanland

Historiska föreningens medlemmar inbjuds till ett guidat besök i Nationalmuseets nya utställning Annanland torsdagen 4 november 2021 kl. 16.30. Vi träffas i Nationalmuseets entréhall (Mannerheimvägen 34) kl. 16.25. Besöket kräver förhandsanmälan (se utförligare nedan).

Annanland, som öppnades 2021, är en självständig utställning i sig, men samtidigt kompletterar den Nationalmuseets förnyade basutställning till en helhet med dess två andra sektioner Förhistorien och Berättelsen om Finland. Annanland berättar således om både den svenska och den ryska tiden i Finlands historia. Utställningen vill visa hur finskheten har konstruerats genom tre perspektiv: ”mänsklighet”, ”tro” och ”vi som en del av världen”.

Utställningen Annanland är resultatet av ett samarbete mellan experter från många olika olika brancher. Manuset till utställningen har utarbetades av författaren och teaterchefen Juha Hurme, professor Tuomas Heikkilä och ett stort antal forskare och experter från olika branscher. Utställningen Annanland vill ifrågasätta det bekanta narrativet om Finlands historia och öppna upp för alternativa tolkningar. Utställningen och den tillhörande utställningspublikationen har även väckt diskussion.

Under besöket berättar museilektor Sanna Valoranta-Saltikoff om utställningens målsättningar och bakgrund (på finska). Därefter följer en guidad visning av utställningen tillsammans med museets guide (på svenska).

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen under besöket. Entréavgiften till museet betalas av deltagarna på platsen. De deltagare som har ett museikort erhåller gratis inträde med kortet. Med på visningen ryms högst 20 personer i anmälningsordning. Anmälningar via elektronisk blankett på föreningens hemsidor eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460 senast 3.11. 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer