Bokkväll 11.10.2016: Finlands svenska historia – Språkfrågan och nationalstaten

Historiska föreningen r.f. inbjuder till bokkväll tisdagen 11 oktober 2016 kl. 18 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6:

Finlands svenska historia – Språkfrågan och nationalstaten

Professor Max Engman och professor Henrik Meinander samtalar om de nya böckerna Språkfrågan och Nationalstaten som avslutar Svenska litteratursällskapet i Finlands serie om Finlands svenska historia. Kvällens program inleds med en presentation av böckerna och avslutas med diskussion och möjlighet till frågor.

Max Engman redogör i Språkfrågan för det svenska i Finland under storfurstendömets tid och de första åren efter självständigheten. I fokus står triangeldramat mellan de tre språken svenska, finska och ryska. Engman ger ett perspektiv på språksituationen i Finland mot bakgrund av nationsbygget och de stora samhällsförändringarna under autonoma tiden. 

Henrik Meinander skildrar i Nationalstaten hur den svenska kulturen fortlevt i det självständiga Finland från 1922 till 2015. Relationerna till Sverige och det svenska kulturarvet betonas starkt, men ett bredare internationellt perspektiv är också ständigt närvarande.

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer