Den nordiska tvekampen. Danmarks och Sveriges kamp om herraväldet i Norden, 1560-1720: Svenskt program vid Finska historiedagarna XII, 12.2.2011

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna XII i Lahtis 12.2.2011.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer