Det femte Gösta Mickwitz-seminariet 12.11.2011

Det femte Gösta Mickwitz-seminariet arrangeras lördagen den 12 november 2011 i Helsingfors under rubriken:

Historiens återkomst i det postsovjetiska Östersjöområdet

I samband med seminariet tilldelas även det femte Gösta Mickwitz-priset.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer