Det femte Jarl Gallén-priset 2.12.2016: Prisutdelning och föredrag av pristagaren

Det femte Jarl Gallén-priset

Historiska föreningens medlemmar hälsas välkomna till utdelningsceremonin av Jarl Galléns pris. Priset delas ut till en renommerad nordisk medeltidshistoriker i samband med en konferens som arrangeras av Centrum för Nordenstudier (Helsingfors universitet), föreningen Glossa och Historiska föreningen med stöd av Thure Galléns stiftelse.

Prisutdelning och föredrag av pristagaren hålls fredagen den 2 december 2016 kl. 14.30–16.00 i Finska litteratursällskapets festsal (Regeringsgatan 1).

Det femte Jarl Gallén-priset tillfaller professor Lena Liepe, professor i konsthistoria vid universitetet i Oslo. Hon disputerade år 1995 vid Lunds universitet med en avhandling om medeltida träskulpturer och har sedan dess bland annat skrivit böckerna Den medeltida kroppen. Kroppens och könets ikonografi i nordisk medeltid (2003) och Studies in Icelandic Fourteenth Century Book Painting (2009). Liepe har även forskat om medeltida kyrkoarkitektur och reliker i Norden. Titeln för hennes föredrag är:  

Arm-in-arm. The meaning-making of relics and reliquaries from the Middle Ages to the present 

Jarl Galléns pris har utdelats sedan 2004. Tidigare pristagare är Sverre Bagge, Monika Hedlund, Anders Andrén och Lars Boje Mortensen. I samband med prisutdelningen ordnas ett två dagars seminarium för forskare och intresserad allmänhet:

Changing Senses of Sacrality (1–2.12.2016). Fullständigt program och anvisningar för anmälan till det övriga seminarieprogrammet hittas på föreningen Glossas hemsidor: www.glossa.fi.

Närvaro vid prisutdelningen kräver ingen anmälan.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer