Det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet 7.11.2009

Historiska föreningen inbjuder lördagen den 7 november 2009 till det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet med rubriken GLORIFIERING, MARTYRSKAP OCH MOTSTÅND – REFLEKTIONER AV FÖRSTA VÄRLDSKRIGET.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer