Det svenska programmet vid Finska historiedagarna XIII 11.2.2012

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna XIII i Lahtis lördagen den 11 februari 2012. Temat denna gång är: På spåret – De nya kommunikationsformernas revolution.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer