Exkursion

Besök på Sandudds begravningsplats

Historiska föreningen inbjuder till ett guidat besök på Sandudds begravningsplats tisdagen 29 augusti 2023 kl. 16.00. Vi träffas vid ingången vid Nya kapellet (Sanduddsgatan 20). Besöket är gratis för föreningens medlemmar.

Besöket arrangeras i samarbete med föreningen Minnesvårdarna rf som inventerar, restaurerar och underhåller gravstenar och gravkapell inom den finlandssvenska odlingens område. Föreningen Minnesvårdarna förmedlar information om gravkultur bland annat genom föredrag och tidningsartiklar. Föreningen ordnar även seminarier som belyser dessa kulturhistoriska frågor och arrangerar rundvandringar på begravningsplatser och motsvarande områden i hela landet. Under besöket på Sandudd guidas vi av överträdgårdsmästare Marja Varjoniemi.

Välkommen!

Foto: Gravsten på Sandudds begravningsplats, Julia Dahlberg 2019.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer