Finska historiedagarna 2022

På grund av de rådande restriktionerna gällande publikevenemang kommer Finska historiedagarna i år att arrangeras som flera digitala livesändningar på nätet. Livesändningarna pågår fredagen 4 februari 2022 kl. 13.30–17.45 och lördagen 5 februari 2022 kl. 10.00–17.45. Närmare information om hela programmet och hur man ansluter till de olika livesändningarna finns på adressen www.suomalaisethistoriapaivat.fi.

Historiska föreningen står traditionsenligt för det svenskspråkiga programmet lördagen 5 februari 2022 kl. 11.00–14.15. Programmet har temat:

Havet som kulturförmedlare

Människor, varor och idéer

Det svenskspråkiga programmet för Finska historiedagarna handlar om havet som kulturförmedlare. Finlands kontakter med omvärlden har under långa tider gått över havet: den korta seglatsen till grannlandet Sverige, vidare över Östersjön till metropolerna i Europa och till slut ut på de stora världshaven. Seglatsen har varit kantad av både faror och äventyr, liksom nya idéer, varor och möten med det främmande. Havet förenade när land skiljde åt.

Program


11.00–12.30: Sjöfart och globala nätverk
Ordförande: FD, forskare Julia Dahlberg (Uleåborgs universitet)
Docent Mikko Huhtamies (Helsingfors universitet): Den sjunde zonen: Östersjöns historia 1200–1600
Docent Heli Rantala (Åbo universitet): Havet och resandets historia
FM, doktorand Emil Kaukonen (Åbo Akademi): Sjöfartens beskyddare: Det svenska konsulatet i Tanger kring sekelskiftet 1800

12.30–12.45 Paus


12.45–14.15 Varor, konsumtion och innovationer
Ordförande: FD, forskare Julia Dahlberg (Uleåborgs universitet)
FD, forskare Kasper Kepsu (Åbo Akademi): Staden Nyen som länk mellan Kontinentaleuropa och Finland kring år 1700
Docent Laura Hollsten (Åbo Akademi): Kvicksilver i stadens metabolism: Åbo på 1700-talet
Professor Johanna Ilmakunnas (Åbo Akademi): Böcker, boende och kläder: Professorers materiella kultur under 1700-talet

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer