Finska historiedagarna XVI i Lahtis 7.2.2015

Historiska föreningen inbjuder till det svenskspråkiga programblocket under de finska historiedagarna den 7 februari 2015 i Sibeliushuset, i Lahtis. Dagens program består av tre helheter: Kosmopolitism och sekelskifte” (FD Stefan Nygård: Nordiska intellektuella mellan centrum och periferi kring 1900 och FM Julia Dahlberg: Helena och Edvard Westermarck: intelligentsia i Finland?), Övertygelse och handling” (FM Sture Lindholm: Ernst Wikstedt: Från Tenala till Moskva och tillbaka och FM Nina Johansson: Eirik Hornborg: För lag och fosterland) samtNysatsningar inom digital humaniora” (FD Vainio-Kurtakko (SLS): Albert Edelfelts brev: en digitalutgåva med nya horisonter och FM Johan Kylander (SLS): Biografiskt lexikon för Finland: ett nationellt projekt).

Anmälan senast 4 februari med webblanket

Avfärd lördagen 7.2 kl. 8.00 med buss (Kesälahden Linja) från Kiasmas turisthållplats. Hemfärden inleds kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Välkommen!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer