Föredragafton 9.4.2015 med Gunnar Mickwitz-pristagaren i samarbete med Amerikanska ambassaden och The American Resource Center.

Historiska föreningen inbjuder till föredragsafton torsdagen den 9 april 2015 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Föredraget hålls av FM Jonathan Lagerquist under rubriken: The Defense of ”an Unconscionable Experimentation with Ignorance”; The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County Virginia, 1959−1964.

Jonathan Lagerquist tilldelades Gunnar Mickwitz priset för den bästa avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia år 2014. Hans arbete behandlar den amerikanska medborgarrättsrörelsens rättshistoria och den juridiska tvisten kring beslutet att stänga alla offentliga skolor i Prince Edward County i delstaten Virgina i Förenta staterna mellan åren 1959–1964. Skolstängningarna var ett försök att motverka federala beslut om upphävandet av rassegregationen i USA och innebar att mer än 1 700 elever blev helt utan skolutbildning. Den rättsprocess som följde var en milstolpe i den amerikanska medborgarrättsrörelsens juridiska historia.

Efter föredraget följer en diskussion med professor Mark Miller kring motståndet mot den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den rättshistoriska kontexten.

Föredraget och diskussionen förs på engelska. Frågor på svenska från publiken är även välkomna. Föredragsaftonen arrangeras av Historiska föreningen i samarbete med Amerikanska ambassaden och The American Resource Center.

Föreningen bjuder på kaffe och tilltugg.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer