Föredrags- och museiafton med temat Carl Larsson 8.3.2012

Historiska föreningen inbjuder till föredrags- och museiafton torsdagen den 8 mars 2012 med temat Carl Larsson.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer