INHIBERAT: Föredragsafton

Se alkoi joutsenesta – Kansallisbaletti 100 vuotta

Det började med svanen – Nationalbaletten 100 år

Föredragskvällen måste tyvärr ställas in. Vi beklagar!

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton tisdagen 25 oktober 2022 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 504) med FD Aino Kukkonen. Föredraget hålls på finska.

Det är också möjligt att följa föredraget på den digitala plattformen Zoom. Personer som önskar delta via Zoom kan anmäla detta via en anmälningsblankett som finns bakom den här länken. Efter anmälan får man en länk till föredraget samt lösenord.

Boken Se alkoi joutsenesta (red. Laakkonen, Kukkonen, Rauhamaa, Korppi-Tommola, Suhonen. Karisto 2021) beskriver för första gången den finska balettens historia under de senaste hundra åren. Bokens artiklar baserar sig på ny forskning och riktar sig till alla som intresserar sig för dans som konstform. I sin föreläsning berättar redaktör Aino Kukkonen om målsättningarna och utmaningarna för forskningsprojektet bakom boken. Hon fäster särskild uppmärksamhet vid källmaterialet och arkivarbetet.

FD Aino Kukkonen är forskare vid Konstuniversitet och har disputerat i teatervetenskap vid Helsingfors universitet. Hennes specialområde är dansens historia.

Välkomna!

Bild: Dansös Mary Paischeff vid Finlands nationalbalett 1929. Foto: Sigurd Rasmussen. Museiverket / Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer