Föredragsafton 21.9.2011, fil.dr Eva Ahl: Historiebruk kring Nådendal

Välkommen till föreningens föredragsafton onsdagen den 21 september 2011 kl. 17 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Fil. dr Eva Ahl-Waris talar utgående från sin doktorsavhandling under rubriken: Historiebruk kring Nådendal.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer