Föredragsafton 24.1.2013 kl. 18: Matti Klinge – en historikers memoarer

Historiska föreningen r.f. inbjuder till föredragsafton torsdagen den 24 januari 2013 kl. 18 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Kvällens tema är den första delen av professor Matti Klinges memoarer Kadonnutta aikaa löytämässä.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer