Föredragsafton 24.4.2012 kl.18: Tysk föreningsverksamhet i Finland och Sverige 1910‒1950

Fil. dr Annette Forsén talar utgående från sin doktorsavhandling.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer