Föredragsafton 25.4.2019: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess historia, torsdagen 25 april 2019 kl. 18.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309.

FD Matias Kaihovirta: Fylla i ett tomrum: om arbetarkultur och klass i det svenska Finland

Matias Kaihovirta disputerade med doktorsavhandlingen Oroliga inför framtiden. En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920 vid Åbo Akademi 2015. För närvarande arbetar han med forskningsprojektet Tyst i klassen? Minoritetsnationalism, socialism och genus i den finlandssvenska arbetarrörelsens politiska erfarenhetshistoria 1944–1948.

FM Jimmy Holmberg: Nykterism i bruksmiljö – en historisk orimlighet?

Jimmy Holmberg tilldelades 2018 Gunnar Mickwitz-pris för sin avhandling pro gradu Lokalt och lagom nyktert. Aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningar i Pojo 1887–1919.

VÄLKOMNA!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer