Föredragsafton

Vägen genom Israel

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Elisabeth Stubb tisdagen 23 januari 2024 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 208.

År 2019 vandrade Elisabeth Stubb den drygt tusen kilometer långa Isarelleden som går mellan norra och södra Israel. Vandringen har blivit en bok: Öken, snö och vatten – Vägen genom Israel (Fontana Media). Det personliga blir en ingång att ta sig an ett känsligt ämne som Israel. Vandringens dramaturgi erbjuder en ram för att göra nedslag i och ge en överblick på områdets förflutna.

FD Elisabeth Stubb är doktor i historia och forskare. Hon arbetar för tillfället med en digital utgåva av Leo Mechelins arkiv som utarbetas vid Statsrådets kansli.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer