Föredragsafton 5.10.2015: Skrivmaskiner, tryckpressar och (hemliga) telefonsamtal. Teknik, politik och modernitet kring sekelskiftet 1900

Måndagen 5.10.2015 går föreningens föredragsafton av stapeln med rubriken ”Skrivmaskiner, tryckpressar och (hemliga) telefonsamtal. Teknik, politik och modernitet kring sekelskiftet 1900”. Kvällen inleds kl. 18.00 i Vetenskapernas hus.

På programmet: professor Mats FridlundOfärdsårens politiska materialitet, samtFD Maria Vainio-Kurtakko och universitetslektor Henrika Tandefelt: Tekniska innovationer i vardagsanvändning vid sekelskiftet 1900. 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer