Föredragsafton 8.5.2018: Namnbruk och språkidentitet i Finland

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om namn, språk och identitet i Finland tisdagen 8 maj 2018 kl. 17.15 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309. Under kvällen bjuds det på två föredrag:

Docent Sirkka Paikkala (Institutet för de inhemska språken): Sukunimet ja äidinkieli. Nimet ja nimenmuutokset yhteiskuntaa heijastamassa

Sirkka Paikkala behandlar i sitt föredrag (på finska) behovet av efternamn samt efternamnens språk och namnförändringar i anslutning till både samhällets maktstrukturer och namnbärarens modersmål från 1500-talet till nutid. I hennes översikt framträder såväl utbildningens, stormaktstidens och ståndssamhällets, samt nationalismens, 1800-talets reformårtiondens och nutidens inverkan på namnbruket i Finland. Föredraget konkretiseras med exempel ur statistik och praktik.

FM Tomas Sjöblom: “Man skall vara finsk till namnet, språket och sinnet” – Den stora namnförfinskningen 1906

Våren 1906 firades Johan Vilhelm Snellmans hundraårsjubileum runtom i Finland. I samband med jubileet iscensattes en kampanj som resulterade i att tiotusentals personer förfinskade sina släktnamn. Vilka var det som stod bakom kampanjen, vem ville de nå och hur argumenterade de för sin sak? Gunnar Mickwitz-pristagaren 2017 Tomas Sjöblom berättar om resultaten i sin pro gradu-avhandling.

VÄLKOMNA!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer