Föredragsafton med Jens Grandell 15.4.2021: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 april 2021 kl. 17.00 på den digitala plattformen Zoom.

För att delta i föreläsningen krävs en länk samt ett lösenord.

Den som önskar ta del av föreläsningen uppmanas att i god tid (senast kl. 16 samma dag) anmäla sig här: Anmälan till föredragsafton.

Efter anmälan får deltagaren en bekräftelse som innehåller länken och lösenordet.

I avhandlingen Från ett årtionde i Finland. August Schauman, republikanism och liberalism 1855–1865 undersöker Jens Grandell hur det republikanska och liberala tänkandet i mitten av 1800-talet kommer till uttryck hos journalisten och lantdagsmannen August Schauman (1826–1896).

Grandell undersöker hur detta förhåller sig till den bredare historiska kontexten, till fennomanin, till skandinavismen och till utvecklingen av det finländska medborgarsamhället.

Utgångspunkten i Grandells avhandling är att nyansera och bredda förståelsen av den ideologiska svängning som skedde i Finland under 1800-talets andra hälft, särskilt med tanke på att liberalismens tidiga historia i Finland ofta har behandlats i ganska vaga termer, för att inte tala om republikanismen.

I sitt föredrag belyser Grandell August Schauman ur ett biografiskt perspektiv både som en historisk aktör och som en spegelbild av sin tid.

FD Jens Grandell disputerade inom läroämnet historia vid Helsingfors universitet 2020. Han är för närvarande forskare vid Statsrådets kansli.

Välkommen!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer