Föredragsafton om Leo Mechelin 20.3.2013

Historiska föreningen r.f. inbjuder till föredragsafton onsdagen den 20 mars 2013 kl. 18 i Vetenskapernas hus, sal 312, Kyrkogatan 6. Fil.dr Elisabeth Stubb talar utgående från sin doktorsavhandling.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer