Föredragsafton på Hertonäs gård 3.6.2014

Historiska föreningen r.f. inbjuder till musei- och föredragsafton tisdagen den 3 juni 2014 kl. 18.00 på Hertonäs gård. I programmet ingår en guidad tur i museet och parken samt ett miniseminarium kring temat För nyttan och fäderneslandet − Finska hushållningssällskapet och Finlands röst.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer