Föredragsafton

”Guldåldern” vid Kungliga akademin i Åbo under 1700-talet

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD och TD Johan Stén tisdagen 11 oktober 2022 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 207). Det är också möjligt att följa föredraget på den digitala plattformen Zoom. Personer som önskar delta via Zoom kan anmäla detta via en anmälningsblankett som finns på föreningens webbplats och får då en länk till föredraget.

Naturvetenskapen vid Kungliga akademin i Åbo blomstrade under 1700-talets senare hälft. Förutom att upplysning under devisen ”nytta” låg i kronans intresse med Linné som förebild, bidrog även den wolffska filosofin till forskningsvurmen. Tre Åbobiskopar å rad var naturvetare, och sex fysikprofessorer var prästvigda. Inom astronomi, matematik och kemi var man på internationellt hög nivå, så även inom naturalhistorien i Linnés fotspår. I sitt föredrag berättar Johan Stén bland annat om detta.

FD och TD Johan Stén forskar och undervisar i de exakta vetenskapernas historia vid Helsingfors universitet. I den nyligen utkomna boken Kulta-aika.Valistus ja luonnontieteet Turun Akatemiassa (Art House 2021) beskriver han upplysningstiden och nyttans tid vid den kungliga akademin i Åbo under 1700-talet. Han har även gett ut verket Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland (Finska Vetenskaps-Societeten 2020) tillsammans med Peter Holmberg.

Välkomna!

Bild: Undervisningstavla, Aurora-sällskapet, Åbo museicenter / Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer