Föredragskväll 27.10.2010: Idyll eller verklighet?Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens

Historiska föreningen inbjuder till föredragskväll onsdagen den 27 oktober 2010. Kvällens föredrag hålls av fil.dr Maria Vainio-Kurtakko under rubriken: Idyll eller verklighet?Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer