Föredragskväll 29.9.2010: Affärer, allianser, anseende. Att forska om vardag och värderingar i 1700-talets Helsingfors

Historiska föreningen r.f.inbjuder till föredragskväll onsdagen den 29 september 2010 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Kvällens föredrag hålls av fil.dr Jessica Parland-von Essen under rubriken Affärer, allianser, anseende. Att forska om vardag och värderingar i 1700-talets Helsingfors.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer