Gösta Mickwitz-seminarium 7.11.2009: Glorifiering, martyrskap och motstånd – reflektioner av första världskriget

Lördagen den 7 november 2009, Svenska litteratursällskapets festsal, Riddaregatan 5, Helsingfors.

Seminariet behandlar upplevelsen och framställningen av 1900-talets första katastrof i ett nordeuropeiskt perspektiv. Första världskriget har ofta fått stå som sinnebild för krigets galenskap, där en oförmögen ledning lät miljoner soldater dö till ingen nytta. För samtiden var upplevelsen allt annat än entydig. Krigsupplevelsen kom att beröra hela kontinenten, såväl soldaterna i skyttegravarna som människorna på hemmafronten. Kriget förhärligades och hyllades, men även avskyddes och bekämpades. 

PROGRAM

Kl. 10
Anmälning och kaffe

Välkomstord
av Historiska föreningens ordförande Derek Fewster

Introduktion av föreningens viceordförande Aapo Roselius

Kl. 10.30
Docent Ben Hellman (Helsingfors)
Mellan hopp och förtvivlan. Första världskriget i samtida rysk litteratur

Kl. 11.30
Fil.dr Lina Sturfelt (Lund)
Från ärans fält till dödsfabrikens ingenmansland. Första världskriget i svensk veckopress.

12.30–13.00 L U N C H

Kl. 13
Fil.dr Stefan Nygård (Helsingfors)
”De intellektuellas svek”. Kriget, politiken och det universalistiska idealet.  

Kl. 14
Fil.dr Sofi Qvarnström (Uppsala)
Motståndets berättelser hos Elin Wägner, Anna Lenah Elgström och Marika Stiernstedt

Kl. 15
Utdelning av det fjärde Gösta Mickwitz-priset
Tal av priskommittén och pristagaren

Seminariet avslutas

* * *
Seminariet är gratis. Historiska föreningen bjuder på en lätt lunch och kaffe för seminariedeltagarna. Anmälning senast torsdagen den 5 november 2009 till Aapo Roselius till adressen: aapo.roselius(at)helsinki.fi eller per tfn: 044 2600939

Välkommen!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer