Historiedagarna i Lahtis 9.2.2013

Historiska föreningen inbjuder till de Finska historiedagarna XIV 9.2.2013 kl. 10−18 i Sibeliushuset i Lahtis. Det svenskspråkiga programblockets tema är Sverige och Finland i kalla krigets geopolitiska malströmmar.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer