Historiska föreningens vårexkursion 20.5.2017: Konstnärskolonin vid Tusby träsk

Historiska föreningen gör en vårexkursion till konstnärskolonin kring Tusby träsk lördagen 20 maj 2017. Exkursionen fokuserar på konstnärers, författares och kompositörers betydelse för uppkomsten av en nationell finsk identitet. Vi besöker konstnären Pekka Halonens hem och ateljémuseum Halosenniemi. Där får vi veta mer om konstnärernas liv och umgänge omkring Tusby träsk kring sekelskiftet 1900 samt se verk av Pekka Halonen, Eero Järnefelt, Venny Soldan-Brofeldt, Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt och Helmi Biese. Vi besöker även kompositören Jean Sibelius hem Ainola samt författar- och konstnärsparet Juhani Aho och Venny Soldan-Brofeldts hem Ahola. På Ainola berättar museichefen FD Hanne Selkokari om husets historia samt restaureringen av den gamla trädgården.

Avfärd: Lördag 20.5 kl. 10.15 med abonnerad buss (Helsingfors Turistbuss) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2).

Hemfärd: Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 18.00.

Pris: 20 euro för föreningens medlemmar. Priset inkluderar busstransporten, inträden, guidningar, lunch samt kaffe. Programmet förverkligas med understöd av Stiftelsen Tre Smeder och Historiska föreningen subventionerar en del av priset för sina medlemmar.

Bindande anmälan senast måndag 15.5 per webblankett eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

Deltagaravgiften bör betalas till föreningens konto FI 1640 5511 40001 011 senast vid anmälningstidens utgång (15.5.). Vid annullering efter den 15.5 återbetalas deltagaravgiften inte. Deltagarantalet är begränsat.

Program

Kl. 10.15                           Start från Helsingfors, Kiasmas turisthållplats

Kl. 11–12.30                      Guidning på Halosenniemi och besök i trädgården

Kl. 12.30                           Lunch och kaffe på restaurang Mankeli

Kl. 14.30–16.00                 Guidning på Ainola med museichef FD Hanne Selkokari

Kl. 16.15                           Ahola

Kl. 17.00                           Start tillbaka mot Helsingfors

Ca kl. 18.00                      Beräknad ankomst i Helsingfors

VÄLKOMMEN MED!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer