Höstmöte 14.11.2012 med föredrag

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 14 november 2012 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus. Efter mötet följer föredrag av fil.lic. Jennica Thylin-Klaus om tidig språkplanering i Finland.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer