Höstmöte 25.11.2009 med föredrag av prof.Meinander: ”Finland 1944”

Historiska föreningens höstmöte går av stapeln onsdagen den 25 november 2009 i Vetenskapernas hus. Efter mötet följder föredrag av professor Henrik Meinander utgående från hans nya bok ”Finland 1944. Krig, samhälle, känslolandskap”.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer