Höstmöte 26.11.2013, med föredrag, fil. dr Malte Gasche: ”Die aktive Germanen sitzen in Nordwesteuropa” – Ahnenerbe och den vetenskapliga insatsen 1942−1945

Vid föreningens höstmöte tisdagen den 26 november 2012 kl. 17.00 hör vi föredrag av fil. dr Malte Gasche som talar på svenska utgående från sin doktorsavhandling: ”Die aktive Germanen sitzen in Nordwesteuropa” – Ahnenerbe och den vetenskapliga insatsen 1942−1945.

Gasche disputerade 2012 vid Humboldt-Universität zu Berlin. Avhandlingen behandlar den av Heinrich Himmler grundade organisationen ”Fädernas arv” och dess verksamhet i Norden och närliggande områden. I avhandlingen undersöker Malte Gasche hur man inom denna organisation av vetenskapsmän uppfattade banden mellan det germanska och det nordiska, samt vilka planer man skisserade upp för en gemensam framtid.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer