Höstmöte med föredrag 19.10.2011 kl. 17.00

Historiska föreningens höstmöte med föredrag av fil. dr Anders Ahlbäck under rubriken: Manliga erfarenheter och militära minnen: Finlands värnpliktsarmé 1918−1939.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer