Höstmöte med Gunnar Mickwitz-pristagarens föredrag 24.11.2010

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 24 november 2010 kl. 17.00 på Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet (Unionsg. 38 A, 2:a vån, sal A205). Efter mötet följer kl. 18 föredrag av fil.mag. Charlotte Vainio. Hon har erhållit Gunnar Mickwitz-priset 2009-2010 för sin förtjänstfulla avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet. Charlotte Vainio föreläser under rubriken: Hustrun, maken och lagen 1350-1442

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer