Höstmöte och föredrag

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte tisdagen 22 november 2022 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 208). Efter mötet följer ett föredrag med FD Minna Sarantola-Weiss, forskningschef på Helsingfors stadsmuseum.

Mötet och det efterföljande föredraget kan även följas på distans via den digitala mötestjänsten Zoom. För att delta på distans krävs en möteslänk samt ett lösenord. Deltagare som önskar delta på distans uppmanas därför att i god tid före mötet (senast kl. 15 samma dag) anmäla sig via den här länken. Efter anmälan får deltagarna en bekräftelse som innehåller möteslänken och lösenordet.

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

  • Verksamhetsplan för 2023
  • Budget för 2023 samt fastställande av årsavgifterna
  • Val av styrelsens ordförande för 2023
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2023–31.12.2024. I tur att avgå: Nina Johansson, Magdalena af Hällström och Anna Wilhelmsson.
  • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2023–31.12.2025. I tur att avgå: Peter Stadius, Johanna Ilmakunnas, Anders Ahlbäck och Julia Dahlberg.
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris 2023
  • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris 2023
  • Val av revisor och verksamhetsgranskare samt ersättare för dessa

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag med FD Minna Sarantola-Weiss:

Vi ville ha allt? 1980-talets kulturhistoria

Nostalgi och 1980-talet. Hur passar de ihop? Vi kommer ihåg axelvaddarna och de stora frisyrerna. Suomi-rock erövrade ljudlandskapet. Stadslivet fick ny fart och stilen blev viktig. Samtidigt pratade vi om kärnvapen och makten utövades mest av män i gråa kostym. Konsensus var ett viktigt begrepp. Hur är det att skriva samtidshistoria? Är det meningsfullt att försöka greppa ett helt decennium? Föredraget söker svar på dessa frågor.

Minna Sarantola-Weiss har nyligen utkommit med boken Me halusimme kaiken. 1980-luvun historia (Siltala 2022).

Välkomna!

Bild: Dingo uppträder på Kotkan meripäivät 1985. Foto: Lauri Sorvoja. Museiverket / Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer