Höstmöte och föredragsafton 17.11.2016: ”Slavhandel och slaveri under svensk flagg”

Höstmöte och föredragsafton

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte torsdagen 17 november 2016 kl. 17.15 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (sal 312).

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

  • Verksamhetsplan för 2017
  • Budget för 2017 samt fastställande av årsavgifterna
  • Val av styrelsens ordförande för 2017
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2017–31.12.2018. I tur att avgå: Magdalena af Hällström, Nina Johansson och Mikael Björk-Winberg.
  •  Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2017–31.12.2019. I tur att avgå: Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck.
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2017
  • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2017
  • Val av revisorer samt suppleanter för dessa
  • Övriga ärenden: Ny ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland

Efter mötet kl. 18.00 följer en intervju med professor Holger Weiss:

Slavhandel och slaveri under svensk flagg

Gustav III lyckades 1784 förhandla till sig en ö i Västindien av Frankrike – Saint-Barthélemy. Även om ön inte lämpade sig för plantagejordbruk, gjorde svenskarna den till en frihamn som blev en viktig knutpunkt för slavhandeln till och inom Västindien. Samtidigt drevs näringarna på ön med slavarbetskraft. Att Sverige var delaktigt i slavhandeln under sent 1700-tal och början av 1800-talet har länge varit ganska okänt. Hur blev Sverige en del av slavhandeln och hur såg slaveriet på Saint-Barthélemy ut? Journalisten Sanna Karlsson intervjuar professor Holger Weiss om den nya boken Slavhandel och slaveri under svensk flagg. Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847 (SLS, 2016).

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer